Toate produsele noastre sunt livrate cu un minim de garanţie de 2 ani pentru chitare, echipamente de sunet, amplificatoare, tobe sau percuţii, şi de 90 de zile pentru accesorii. Garanțiile excepționale oferite de producători, cum ar fi garanția de 5 ani pentru seria Yamaha Clavinova și garanția de 10 ani pentru seriile Roland HP și LX sunt oferite în conformitate cu termenii și condițiile producătorilor. Accesoriile care sunt incluse produselor beneficiază de garanția alocată produsului doar dacă au fost furnizate de producător (accesorii precum alimentatorul de tensiune, suportul de partituri, conectica etc.). În cazul în care mărfurile dvs. prezintă un defect în perioada de garanție, vă vom repara sau înlocui rapid elementul defect, iar dacă suntem în imposibilitatea de a face acest lucru, vom oferi o rambursare numerar.


Pentru a beneficia de garanția extinsă Yamaha pentru modelele Clavinova (CLP) și Clavinova Ensembles (CVP) trebuie să înregistrați produsul achiziționat pe site-ul https://warrantyextension.yamaha-europe.com/. Este necesară completarea de informații precum numărul de serie al produsului, data achiziționării și denumirea dealerului, SC Tempo Music Impex SRL.Pentru obținerea garanției Roland de 10 ani pentru modelele de piane digitale ce aparțin seriilor HP, HPi și LX este necesară înregistrarea produselor la adresa https://ro.rolandeasteurope.com/product-registration/. Printre altele, este necesară introducerea numărului de serie al produsului, data achiziționării acestuia și selectarea dealer-ului de ex. SC Tempo Music Impex SRL.Puteți achiziționa un pachet de garanție extinsă Music and More pentru orice produs. Pentru a achiziționa un pachet de garanție extinsă vă rugăm să trimiteți un email către customer@musicandmore.ro

Câteva elemente sunt excluse de la garanţia noastră precum: software de calculator care a fost desigilat sau înregistrat, sisteme informatice de muzică, căşti de protecţie auz, produse de întreţinere (polish, cleaner,...), seturi de corzi, partituri, metode, pene de chitară, conectică (mufe jack, XLR), contrabărbii de vioară, fixuri de vioară, arcuș de vioară, ancii de clarinet sau produse similare.

Condiţii de garanţie (se aplica doar produselor ce beneficiază de garanţie). Perioada garanţiei diferă în funcţie de modelul de produs achiziţionat.

Societatea Comercială Tempo Music Impex SRL, Str. Lazarovici Virgil, nr. 12, București, RO18975270 asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus corespunde documentaţiilor de execuţie ale fabricantului şi declaraţiei de conformitate emisă de reprezentantul din România. Produsul este în conformitate cu următoarele standarde: EN60950, EN55022-2000, EN61000-3-2-2001, EN50082-1(1992), IEC 801-2:1984, IEC 801-3:1984, IEC 801-4:1988. Produsul este conform HG457/2003, HG982/2007 şi poate fi comercializat având marcajul CE.

Garanţia legală pentru conformitate se acordă pe o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării produsului. Proba lipsei de conformitate se face conform art.18 din L449/2003. Accesoriile conexe, vândute împreună sau separat, precum cabluri, huse, stative, stick-uri USB, bețe pentru instrumentele de percuție, elemente de fixare, șuruburi, suport de partituri, banchete și scaune, consumabile lumini (lămpi, LED-uri etc.), microfoane headset, beneficiază de garanție de 90 de zile.

Vânzatorul nu răspunde pentru nici o lipsă a conformităţii rezultate dintr-o instalare incorectă a produsului, prin nerespectarea instrucţiunilor de instalare. Comerciantul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care Consumatorul a trimis comanda. Conform OG 130/2000, în cazul în care Comerciantul nu poate executa contractul din cauza faptului că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze Consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat trebuie rambursate de către Comerciant în termen de 30 de zile. Vânzătorul acordă Cumpărătorului garanţie de 24 de luni, care începe de la data facturării produsului. Pe durata perioadei de garanţie produsul va fi reparat gratuit la sediul firmei sau la sediul unui service nominalizat de către furnizor, transportul fiind asigurat de către beneficiar.

Nu se acordă garanţie pentru daune provocate din cauza

 • neglijenţei, neatenţiei, greşelilor de manipulare, întreţinere şi exploatare (nerespectarea informaţiilor din instrucţiunile de instalare şi folosire)
 • reparaţiilor și/sau modificărilor executate de persoane sau unităţi neautorizate de către SC Tempo Music Impex SRL
 • schimbării stării originale a echipamentului/componenţei de către influenţe naturale (rugină) sau de păstrare în condiţii improprii (praf, umiditate, temperatură necorespunzătoare, radiaţii, etc) sau a folosirii unor soluţii de curăţare inadecvate.
 • spargerilor şi în general pagubelor mecanice datorate căderii, transportului necorespunzător, intemperiilor, etc
 • unor variaţii anormale de tensiune, sau datorate unei racordări electrice greşite.

Alimentarea generală a echipamentelor se va face de la reţeaua de curent alternativ, folosindu-se pentru aceasta numai prize cu împământare de tip shucko, iar alimentarea componentelor se va face de la o sursă corespunzătoare condiţiilor de instalare. Nu sunt acoperite de garanţie produsele asupra cărora au intervenit pentru reparaţii persoane neautorizate şi/sau dacă s-au folosit piese de schimb neautorizate sau neaprovizionate prin SC Tempo Music Impex SRL. Nu fac obiectul garanţiei: bobina şi sistemul mobil al difuzoarelor şi în general orice tip de consumabile (beţe de tobă, stative, cabluri,etc)

Pentru chitare nu sunt acoperite de garanţie următoarele:

 • uzarea şi tocirea normală a tastelor, prăguşului, corzilor, mecanismele de acordare, butoanelor de control (potențiometri din echiparea chitarelor cu doză)
 • sistemele de preamplificare precum: capacul de fixare al baterie, sistemul de închidere al dozei, cablul conductor aflat sub bridge-ul chitarei (dacă acesta prezintă urme de uzură, sau dacă după schimbarea corzilor a fost așezat într-o poziție incorectă)
 • instrumente care au fost prevăzute cu corzi de nylon şi la care clientul a montat ulterior corzi de metal, având ca efect strâmbarea gâturilor chitarelor
 • deteriorarea finisajelor - crăpături, despicături, deformări ale lemnului, dezlipiri ale unor repere, exfoliere lac – ca urmare a schimbărilor de temperatură sau de umiditate, expunerii la soare, a contactului cu foc, umezeală, săruri şi acizi rezultaţi din transpiraţia corpului sau a folosirii unor soluţii de curăţare inadecvate.
 • deteriorarea, coroziunea sau ruginirea mecanismelor metalice, ca urmare a umidităţii, aerului sărat, a expunerii la săruri şi acizi rezultaţi din transpiraţia corpului sau a folosirii unor soluţii de curăţare inadecvate.
 • pickguard-ul, dacă a fost lovit, zgâriat sau dezlipit
 • cuiul (cuiele) de fixare a curelei
 • nut-ul și bridge-ul chitarei, acestea fiind considerate piese de schimb

Durata medie de utilizare în condiţii normale este de 5 ani. Dacă în timpul garanţiei intervine vreun defect, odată cu reclamaţia se va prezenta factura de achiziţie a produsului, şi acest document în original, ce serveşte drept Certificat de Garanţie, conform L449/2003 şi OG21/1992. Cumpărătorul pierde drepturile conferite de prezenta Garanţie dacă :

 • nu prezintă în original prezentul Certificat de Garanţie împreună cu factura de achiziţie a produsului şi produsul returnat în ambalajul original împreună cu documentaţia originală
 • tipul, numărul şi seria produsului sau orice semne de identificare de pe produs au fost şterse sau distruse, etichetele sau sigiliile de garanţie nu sunt intacte.

Constatarea defecţiunilor se face în termen de 2 zile lucrătoare de la sesizarea acestora de către beneficiar. Reparaţia se face în termen de 30 zile de la recepţia produsului la sediul SC Tempo Music Impex SRL. În acest caz garanţia totală a echipamentului/componentei se va extinde automat cu perioada de timp necesară înlăturării defecţiunii.

În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei (datorată convingerii beneficiarului că există un defect), Cumpărătorul este obligat la plata contravalorii de investigare a produsului. În situaţia în care Cumpărătorul va revinde echipamentele, noul cumpărător nu va beneficia de prevederile prezentului certificate de garanţie decât în condiţiile în care SC Tempo Music Impex SRL este înştiinţată de revânzare în termen de maxim 7 zile calendaristice de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Termenul de garanţie începe de la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la data repunerii în stare de funcţionare. Prelungirea termenului de garanţie se înscrie în Certificatul de Garanţie de către unitatea de service.

Se asigură contra cost repararea produsului în afara termenului de garanţie în cadrul duratei medii de utilizare declarate.

Prin semnarea de către Cumpărător a prezentei Garanţii acesta certifică faptul că produsul achiziţionat este întreg, în bună stare şi condiţii de calitate, că a primit instrucţiuni pentru instalarea, folosirea şi întreţinerea produsului şi că acceptă termenii şi condiţiile prezentei Garanţii.